Account image

  Tài khoản Standard

  Tài khoản Standard của GMI cung cấp mức chênh lệch thấp và đòn bẩy cao nhất của chúng tôi lên đến 1: 2000 mà không có phí hoa hồng. Tài khoản Standard cũng cung cấp kích thước lô tiêu chuẩn là 100.000 USD, tương tự như cách các tổ chức tài chính liên ngân hàng và các tổ chức tài chính lớn giao dịch với nhau. Tài khoản của chúng tôi Miễn phí qua đêm!

  Tạo tài khoản

  Tài khoản nào phù hợp với bạn?

  Account icon

  ECN

  Account icon

  Tài khoản Cent

  Account icon

  Standard

  Account icon

  Standard Bonus

  Account icon

  ECN

  $ 100

  Số tiền gửi tối thiểu

  100,000

  Quy mô hợp đồng

  USD

  Tiền tệ cơ bản

  Icon

  Đòn bẩy cố định / lựa chọn

  Icon

  Chuyên gia tư vấn

  Icon

  Thích hợp cho Social Trading

  $4 per lot

  Hoa hồng

  500

  Đặt lệnh Tối đa (MT4)

  1000

  Đặt lệnh Tối đa (GMI Edge)

  Up to 1:500

  Đòn bẩy

  50

  Số lot tối đa

  Icon

  Miễn phí qua đêm

  Account icon

  Tài khoản Cent

  $ 15

  Số tiền gửi tối thiểu

  1,000

  Quy mô hợp đồng

  USD

  Tiền tệ cơ bản

  Icon

  Đòn bẩy cố định / lựa chọn

  Icon

  Chuyên gia tư vấn

  Icon

  Thích hợp cho Social Trading

  No

  Hoa hồng

  200

  Đặt lệnh Tối đa (MT4)

  N/A

  Đặt lệnh Tối đa (GMI Edge)

  Up to 1:1000

  Đòn bẩy

  150

  Số lot tối đa

  Icon

  Miễn phí qua đêm

  Account icon

  Standard

  $ 25

  Số tiền gửi tối thiểu

  100,000

  Quy mô hợp đồng

  USD

  Tiền tệ cơ bản

  Icon

  Đòn bẩy cố định / lựa chọn

  Icon

  Chuyên gia tư vấn

  Icon

  Thích hợp cho Social Trading

  No

  Hoa hồng

  500

  Đặt lệnh Tối đa (MT4)

  1000

  Đặt lệnh Tối đa (GMI Edge)

  Up to 1:2000

  Đòn bẩy

  50

  Số lot tối đa

  Icon

  Miễn phí qua đêm

  Account icon

  Standard Bonus

  $ 25

  Số tiền gửi tối thiểu

  100,000

  Quy mô hợp đồng

  USD

  Tiền tệ cơ bản

  Icon

  Đòn bẩy cố định / lựa chọn

  Icon

  Chuyên gia tư vấn

  Icon

  Thích hợp cho Social Trading

  No

  Hoa hồng

  500

  Đặt lệnh Tối đa (MT4)

  N/A

  Đặt lệnh Tối đa (GMI Edge)

  Up to 1:2000

  Đòn bẩy

  50

  Số lot tối đa

  Icon

  Miễn phí qua đêm

  Liên hệ chúng tôi

  Cho mọi yêu cầu:

  ** Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google.