Account image

  Chỉ số

  Các chỉ số toàn cầu chính như Dow Jones và FTSE 100 bao gồm một số công ty lớn nhất trên thế giới. Trọng số của các Chỉ số thường có thể phản ánh chính xác hoạt động kinh tế của một quốc gia. Chênh lệch giá chặt chẽ, khả năng giao dịch trên thiết bị di động và máy tính và khả năng tiếp cận thị trường 24/24 giúp bạn luôn kết nối, vì vậy bạn có thể giao dịch Chỉ số mọi lúc, mọi nơi trên MT4.

  Chênh lệch thị trường và định giá

  CÔNG CỤSPREAD (TỪ)THỜI GIAN GIAO DỊCH
  • U30USD1.6 PipsThứ hai-Thứ sáu : 01:00-24:00
  • SPXUSD5.1 PipsThứ hai-Thứ sáu : 01:00-24:00
  • NASUSD0.9 PipsThứ hai-Thứ sáu : 01:00-24:00
  • D40EUR0.6 PipsThứ hai-Thứ sáu : 01:00-24:00
  • 100GBP0.9 PipsThứ hai-Thứ sáu : 01:00-24:00
  • F40EUR1.0 PipsThứ hai-Thứ sáu : 01:00-24:00
  • HSIHKD3.6 PipsThứ hai-Thứ sáu : 01:00-24:00
  • CHN50U6.0 PipsThứ hai-Thứ sáu : 01:00-24:00

  Liên hệ chúng tôi

  Cho mọi yêu cầu:

  ** Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google.