Chính sách quyền riêng tư

  Giới thiệu

  Global Market Index LLC (“Công ty”, “GMI”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi nếu phù hợp) đã đăng ký tại Euro House, Đường Richmond Hill, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này đặt ra cơ sở để chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi giao dịch với bạn, kể cả khi bạn truy cập Trang web và/hoặc Ứng dụng GMI EDGE của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

  Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chính sách của chúng tôi luôn tôn trọng tính bảo mật thông tin và quyền riêng tư của các cá nhân. Chính sách bảo mật này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng trang web/ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi.

  Dữ liệu chúng tôi có thể thu thập về bạn

  Chevron button

  Dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân (PII) có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người có thể nhận dạng được. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã tập hợp lại thành các nhóm như sau:

  Dữ liệu Nhận dạng:Dữ liệu này bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, ngày sinh, bản sao giấy tờ định danh (kể cả thẻ căn cước có ảnh), địa chỉ email, số điện thoại và số điện thoại di động, tình trạng tài chính, bản sao kê và giấy tờ chứng minh địa chỉ của bạn.

  Dữ liệu Tài chính:Dữ liệu này bao gồm dữ liệu liên quan đến phương tiện và phương thức thanh toán, như tài khoản ngân hàng và thông tin chi tiết thẻ thanh toán của bạn.

  Dữ liệu Giao dịch:Dữ liệu này bao gồm dữ liệu liên quan đến các giao dịch mà bạn đã thực hiện với chúng tôi, như thông tin chi tiết về các giao dịch nạp tiền và rút tiền.

  Dữ liệu Ghi âm qua Điện thoại:nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, chúng tôi có thể giám sát và/hoặc ghi âm các cuộc trao đổi của bạn với chúng tôi và giữ lại các bản ghi âm này trong những khoảng thời gian có thể cần thiết hoặc theo quy định của luật pháp.

  Dữ liệu kỹ thuật: Điều này bao gồm nhiều dữ liệu kỹ thuật hơn mà chúng tôi có thể thu được khi bạn sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, trình cắm trình duyệt. về loại và phiên bản, hệ điều hành, nền tảng và công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web/ứng dụng của chúng tôi.

  Dữ liệu hồ sơ:Điều này bao gồm dữ liệu mà chúng tôi nhận được khi bạn tạo tài khoản trên trang web/ứng dụng của chúng tôi và sử dụng chính sách đó, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của bạn.

  Dữ liệu Chung:Dữ liệu này bao gồm thông tin về nguồn tài sản, nghề nghiệp hiện tại, kiến thức và kinh nghiệm giao dịch của bạn.

  Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông:như ưu tiên của bạn trong việc nhận các nội dung tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi, cũng như tài liệu trao đổi mà bạn đã liên lạc với chúng tôi qua email, trò chuyện trực tiếp, bưu điện hoặc điện thoại.

  Chúng tôi không thu thập bất kỳ Loại Dữ liệu Cá nhân Đặc Biệt nào về bạn (dữ liệu này bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, định hướng tình dục, chính kiến, tư cách thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe, cùng dữ liệu về di truyền và sinh trắc học của bạn). Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào về kết án hình sự và hành vi phạm tội.

  Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu nhằm mục đích xác minh pháp nhân. Dữ liệu này bao gồm các tài liệu hiến pháp như giấy chứng nhận thành lập, thỏa thuận thành lập công ty, điều lệ công ty, lợi nhuận hàng năm, cơ cấu công ty, danh sách các giám đốc và viên chức công ty, chứng thư ủy thác, thỏa thuận hợp tác hoặc các cá nhân đang giao dịch với chúng tôi dựa trên cơ sở “một lần”.

  Cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

  Chevron button

  Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi được luật pháp cho phép. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và lưu trữ dữ liệu cá nhân khi cần để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và nhằm các mục đích vận hành, pháp lý, lập quy và kinh doanh liên quan đến các dịch vụ đó và theo quy định trong chính sách này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích phổ biến nhất sau đây:

  • Tạo một tài khoản giao dịch và cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi.
  • Xác minh Danh tính của bạn, chúng tôi tiến hành kiểm tra liên tục các khách hàng của mình, bao gồm hoạt động chống rửa tiền, trừng phạt, gian lận, rủi ro tín dụng và thẩm định khách hàng mà chúng tôi buộc phải hoàn tất, có thể được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng và giữ lại dữ liệu này kể cả sau khi bạn đã đóng tài khoản của mình.
  • Cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôimà bạn có thể quan tâm đến.
  • Bảo mật trang Web và Dịch vụ của chúng tôibao gồm ngăn ngừa và phát hiện bất kỳ vi phạm nào về bảo mật, gian lận hoặc các hoạt động phạm tội hay hiểm độc khác.
  • Thông báo cho bạn bất kỳ thay đổi nào về các dịch vụ và ưu đãi của chúng tôibao gồm các điều khoản và điều kiện cùng chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
  • Sử dụng các kết quả phân tích dữ liệu để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của khách hàng.
  • Tuân thủ bất kỳ luật pháp hoặc quy định hiện hành nào khác.
  • Thông báo khuyến mãi từ chúng tôi:Bạn có thể nhận được các thông báo tiếp thị từ chúng tôi nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi gửi thông tin hoặc mở một tài khoản với chúng tôi và bạn đã không từ chối nhận thông báo như thế. Chúng tôi có thể sử dụng ngày cá nhân để phán đoán về những gì bạn có thể quan tâm.

  Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

  Chevron button

  Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với các bên sau đây. Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân, chúng tôi thực hiện theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành và các tiêu chuẩn bảo mật nội bộ của chúng tôi.

  • Nhà cung cấp Dịch vụ (cá nhân/đơn vị) bao gồm các chuyên gia tư vấn hoặc nhà thầu cung cấp các dịch vụ Công nghệ Thông tin, tài chính, nhân sự, tiếp thị và quản trị hệ thống.
  • Cố vấn chuyên nghiệp bao gồm luật sư, chuyên viên ngân hàng và kiểm toán viên cung cấp các dịch vụ tư vấn, ngân hàng, pháp lý và kế toán.
  • Các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng khác có yêu cầu báo cáo những hoạt động xử lý trong các trường hợp nhất định.

  Các hoạt động này có thể bao gồm việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế sẽ tham gia chuyển giao dữ liệu của bạn ra nước ngoài.

  Chúng tôi đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật ở mức độ giống hệt hoặc tương tự với mức độ bảo vệ nội bộ của chúng tôi bằng cách yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn và nhà thầu của chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc tương tự khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định trong chính sách này.

  Bảo mật Dữ liệu

  Chevron button

  Chúng tôi cam kết bảo đảm rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn việc tiếp cận hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến. Ví dụ: chúng tôi sẽ sử dụng các loại biện pháp sau đây, nếu thích hợp: (a) mã hóa thông tin cá nhân, (b) máy chủ dự phòng và (c) giám sát liên tục tính hiệu quả của các biện pháp bảo mật.

  Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp để xử lý bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân nào khả nghi và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm mà chúng tôi buộc phải thực hiện như vậy theo phương diện pháp lý.

  Cookie

  Chevron button

  Cookie là một phần văn bản nhỏ được lưu trữ trong máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình để đem đến cho bạn một trải nghiệm phù hợp và hiệu quả hơn, kể cả việc trình bày các trang web theo đúng nhu cầu hoặc sở thích của bạn. Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện chức năng trên trang web này thông qua các thay đổi về công nghệ. Điều này có thể có nghĩa là thay đổi cách thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Tác động của bất kỳ thay đổi công nghệ nào mà có thể làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của bạn sẽ được thông báo trong chính sách quyền riêng tư này vào thời điểm thay đổi.

  Chúng tôi dùng cookie ghi lưu lượng truy cập để xác định những trang web đang được sử dụng. Việc này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của mình để điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này vì các mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu sẽ được xóa bỏ khỏi hệ thống.

  Nói chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web chất lượng hơn, bằng cách cho phép chúng tôi giám sát trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào không hữu ích. Cookie không thể cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn. Cookie chỉ cung cấp những dữ liệu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi.

  Hầu hết các trình duyệt internet đều được cài đặt để chấp nhận cookie. Nếu không muốn nhận cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc yêu cầu máy tính của bạn thông báo cho bạn mỗi khi có một cookie được gửi đến máy tính, và do đó bạn có thể tự mình lựa chọn có chấp nhận cookie hay không. Tuy nhiên, điều này có thể khiến bạn không thể tận dụng toàn bộ trang web.

  Lưu trữ Dữ liệu

  Chevron button

  Chúng tôi có thể chỉ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các mục đích đã xác lập khi thu thập dữ liệu, và sau đó:

  • Nhằm mục đích đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ nào về pháp lý, kế toán, thuế, chống rửa tiền và quy định hay các yêu cầu báo cáo mà chúng tôi có thể phải tuân theo; và/hoặc
  • Trong phạm vi chúng tôi cũng có thể cần giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn để có thể khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý có thể xảy ra trong tương lai đối với bạn hoặc có liên quan đến bạn.

  Nói chung, chúng tôi sẽ không lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn vượt quá thời hạn bảy (7) năm kể từ khi bạn chấm dứt quan hệ khách hàng với chúng tôi, (thường phát sinh từ việc đóng hoặc chấm dứt tài khoản khách hàng của bạn); hoặc kể từ ngày tài khoản của bạn bắt đầu Ngưng hoạt động, thường phát sinh từ việc không sử dụng tài khoản trong thời hạn 2 (hai) năm và tài khoản có số dư bằng Không. Thời hạn lưu giữ này cho phép chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ báo cáo và lưu giữ AML hiện hành nào, cũng như để nộp đơn, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý có thể xảy ra trong tương lai. Cũng có thể có các trường hợp cần lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời hạn dài hơn theo quy định về bản chất các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp.

  Quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn

  Chevron button

  Tùy theo các điều kiện pháp lý nhất định, bạn sẽ có các quyền hạn cụ thể liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình. Tất cả các khách hàng của GMI đều có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của họ nhằm các mục đích tiếp thị. Thông thường, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thu thập dữ liệu của bạn nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu của bạn nhằm các mục đích đó hoặc nếu chúng tôi dự định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nhằm các mục đích đó. Bạn có thể sử dụng quyền của mình để ngăn chặn quá trình xử lý đó bằng cách không chấp nhận các thông báo này.

  Ngoài ra, về mặt pháp lý, tất cả khách hàng đều được hưởng các quyền bổ sung nhất định, bao gồm các quyền dưới đây:

  • Quyền tiếp cận thông tin cá nhân:Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp các bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và thông tin về các hoạt động xử lý của chúng tôi. Trước khi cung cấp cho bạn quyền tiếp cận, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn và chúng tôi có thể không có khả năng tiết lộ một số thông tin vì lý do pháp lý hay quy định.
  • Quyền hiệu chỉnh: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn nếu thông tin đó không chính xác, cần cập nhật hoặc không đầy đủ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm bằng chứng để xử lý yêu cầu của bạn.
  • Quyền được lãng quên:Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi buộc phải giữ thông tin đó vì lý do pháp lý hoặc quy định hay các yêu cầu tuân thủ nội bộ của riêng chúng tôi.
  • Quyền Phản đối xử lý và hạn chế xử lý: bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm các mục đích riêng tư hoặc phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm các mục đích riêng tư.
  • Quyền khả chuyển Dữ liệu: bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn trong một định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy.

  Bằng cách đồng ý với chính sách quyền riêng tư này, bạn cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm các mục đích đã xác định.

  Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào về cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn, xin liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để chúng tôi có thể cố gắng giải quyết vấn đề đó cho bạn. Mọi thắc mắc vui lòng sử dụng địa chỉ email sau: cs.global@gmimarkets.com

  Bạn có nhiệm vụ thông báo cho chúng tôi biết về các thay đổi

  Chevron button

  Quan trọng là dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ về bạn phải chính xác và cập nhật nhất. Nếu bạn cho rằng bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư và thông báo cho chúng tôi nếu bất kỳ dữ liệu nào thay đổi trong quá trình bạn hợp tác với chúng tôi.

  Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

  Chevron button

  Mọi thay đổi chúng tôi có thể thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư của mình trong tương lai sẽ được đăng trên Trang web/Ứng dụng của chúng tôi. Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 21 tháng 8 năm 2023. Vui lòng kiểm tra Trang web/Ứng dụng của chúng tôi thường xuyên để xem mọi cập nhật hoặc thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp chính sách nổi bật hoặc thông báo cho bạn bằng các phương tiện khác.

  Liên hệ chúng tôi

  Cho mọi yêu cầu:

  ** Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google.