ประเภทบัญชี

  Account image

  บัญชี Cent

  บั ญชี Cent เหมาะสำหรั บผู้ เริ่ มต้ นและเทรดเดอร์ อั ลกอริธึม เนื่ องจากพวกเขาใช้ สกุลเงินที่ เล็ กที่ สุดเท่ าที่ จะเป็ นไปได้ ซึ่ งก็ คือ 1 เซ็ นต์ ดั งนั้ น คุณสามารถใช้ บั ญชี Cent ของเราเพื่ อทดสอบกลยุทธ์ การซื้ อขาย, Expert Advisors(EA) หรือโรบอตซื้ อขายอั ตโนมั ติในขณะที่ รั บความเสี่ ยงน้ อยลง โดยใช้ เซนต์ เมื่ อคุณยืนยั นว่ ากลยุทธ์ และแนวคิดในการซื้ อขายของคุณทำงานได้ ดี คุณสามารถเปลี่ ยนไปใช้ บั ญชี Standard ของเราเพื่ อตั้ งค่ าการซื้ อขายที่ มีความเสี่ ยงสูงและให้ ผลตอบแทนสูงกว่ า บั ญชี Cent ของเราแสดงยอดคงเหลือในหน่ วยเซนต์ และต้ องมีเงินฝากจำนวน $15 เพื่ อเปิดบั ญชี บั ญชีของเราฟรีสวอป!

  สร้างบัญชี

  บัญชีไหนที่เหมาะกับคุณ?

  Account icon

  ECN

  Account icon

  CENT

  Account icon

  Standard

  Account icon

  Standard Bonus

  Account icon

  ECN

  $ 100

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  100,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  $4 per lot

  คอมมิชชั่น

  500

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:500

  เลเวอเรจ

  50

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  Account icon

  CENT

  $ 15

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  1,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  No

  คอมมิชชั่น

  200

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:1000

  เลเวอเรจ

  150

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  Account icon

  Standard

  $ 25

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  100,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  No

  คอมมิชชั่น

  500

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:2000

  เลเวอเรจ

  50

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  Account icon

  Standard Bonus

  $ 25

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  100,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  No

  คอมมิชชั่น

  500

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:2000

  เลเวอเรจ

  50

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  ติดต่อเรา

  ติดต่อได้ทุกช่องทาง

  awardawardawardaward
  ** ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
  awardawardawardaward