นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

  ดาวน์โหลด PDF

  กล่าวนำ

  Global Market Index Limited VN (“บริษัท”, “GMI”, “พวกเรา”, "เรา" “ของเรา" หรือ "ของพวกเรา" ตามความเหมาะสม) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้งานข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเมื่อดำเนินการกับคุณ ซึ่งรวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและใช้บริการของเรา

  ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญต่อเราและเป็นนโยบายของเราในการรักษาความลับของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลของคุณผ่านการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

  ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

  Chevron button

  ข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ เราอาจเก็บรวบรวม ใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับคุณซึ่งเราได้จัดกลุ่มไว้ด้วยกันดังต่อไปนี้:

  ข้อมูลระบุตัวตน: ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่บ้าน วันเดือนปีเกิด สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของคุณ (รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชน) ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สถานะทางการเงิน รายงานการเงิน และเอกสารแสดงที่อยู่

  ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช่องทางและวิธีการชำระเงินของคุณ เช่น บัญชีธนาคาร และบัตรชำระเงิน

  ข้อมูลธุรกรรม: ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่คุณดำเนินการกับเรา เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงินและการถอนเงิน

  ข้อมูลการบันทึกทางโทรศัพท์: หากคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราอาจติดตามและ/หรือบันทึกการสนทนาของคุณกับเราและเก็บบันทึกไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวตามที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

  ข้อมูลทางเทคนิค: ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมที่เราอาจได้รับเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น internet protocol (IP) address ของคุณ ข้อมูลล็อกอิน ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลาและตำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชั่นปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

  ข้อมูลโปรไฟล์: ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลที่เราได้รับเมื่อคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเราและใช้ประโยชน์จากนโยบายนั้น เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

  ข้อมูลทั่วไป: ข้อมูลนี้รวมถึงแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง อาชีพปัจจุบัน ความรู้ และข้อมูลประสบการณ์ด้านการเทรดของคุณ

  ข้อมูลด้านการตลาดและการสื่อสาร: เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลด้านการตลาดจากเราและบุคคลที่สามของเรา และบันทึกการติดต่อที่คุณติดต่อกับเราทางอีเมล การแชท โพสต์ หรือโทรศัพท์

  เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและพันธุกรรม รวมทั้งข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ) นอกจากนี้เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษทางอาญาและความผิดทางกฎหมาย

  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนิติบุคคล สิ่งนี้รวมไปถึงเอกสารตามกฎหมาย เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ กฎข้อบังคับของบริษัทหรือสมาคม ผลตอบแทนประจำปี โครงสร้างองค์กร รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โฉนดของผู้จัดการทรัพย์สิน ข้อตกลงในการเป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลที่ติดต่อกับเราเพียง "ครั้งเดียว"

  วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  Chevron button

  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถทำได้เท่านั้น เราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลเมื่อจำเป็น เพื่อส่งมอบบริการของเราให้กับคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อบังคับ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้:

  • สร้างบัญชีเทรดและส่งมอบบริการของเราให้คุณ
  • ยืนยันตัวตนของคุณ เราดำเนินการตรวจสอบลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกันการฟอกเงิน การคว่ำบาตร การฉ้อโกง ความเสี่ยงด้านเครดิต และการตรวจสอบสถานะของลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา เราอาจใช้งานและเก็บรักษาข้อมูลนี้แม้หลังจากที่คุณปิดบัญชีกับเราไปแล้ว
  • การพัฒนาสินค้าและบริการของเรา ที่คุณอาจสนใจ
  • การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์และบริการของเรารวมถึงการป้องกันและตรวจหาการละเมิดการรักษาความปลอดภัย การฉ้อโกง หรือการกระทาก่ออาชญากรรมหรือที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
  • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับบริการและข้อเสนอของเราซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการและประสบการณ์สำหรับลูกค้า
  • ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้
  • ข้อเสนอส่งเสริมการขายจากเราคุณอาจได้รับการสื่อสารทางการตลาดจากเราหากคุณได้ขอข้อมูลจากเรา หรือเปิดบัญชีกับเราและคุณไม่ได้เลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจสนใจ

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  Chevron button

  เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคล เราจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานความปลอดภัยภายในของเรา

  • ผู้ให้บริการ (บุคคล/นิติบุคคล) รวมถึงที่ปรึกษาหรือผู้ทำสัญญาให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน ทรัพยากรบุคคล การตลาด และการดูแลระบบ
  • ที่ปรึกษามืออาชีพ รวมถึงทนายความ นายธนาคาร และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้คาปรึกษาการธนาคาร บริการด้านกฎหมายและการบัญชี
  • หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานอื่น ๆ ที่เราต้องการรายงานกิจกรรมการประมวลผลในบางกรณี

  สิ่งนี้อาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการระหว่างประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกนอกประเทศ

  เรามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับที่เราใช้ดำเนินการภายใน ซึ่งกาหนดให้ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและผู้ทำสัญญาทั้งหมดของเราปฏิบัติตามกฎเดียวกันเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

  ความปลอดภัยของข้อมูล

  Chevron button

  เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้วางกระบวนการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น เราจะใช้มาตรดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสม: (ก) การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล (ข) เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลและ (ค) การตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบต่อเนื่อง

  เราได้กำหนดกระบวนการในการรับมือกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย และเราจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดซึ่งเรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

  คุกกี้

  Chevron button

  คุกกี้คือข้อความส่วนเล็ก ๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่คุณสนใจและเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการนำเสนอหน้าเว็บตามความต้องการหรือความพึงพอใจของคุณ เรามีการปรับปรุงฟังก์ชั่นต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นี่อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

  เราใช้คุกกี้บันทึกการเข้าชมในการระบุหน้าเพจที่กำลังมีการใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้นและข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบหลังจากนั้น

  ในภาพรวมคุกกี้ช่วยให้เราสามารถส่งมอบการบริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ โดยช่วยให้เราสามารถตรวจสอบหน้าเพจที่คุณเห็นว่ามีประโยชน์และหน้าที่ไม่มีประโยชน์ คุกกี้ไม่ได้ช่วยให้เราเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณได้ นอกเหนือไปจากข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา

  เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับคุกกี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือให้คอมพิวเตอร์แจ้งให้คุณทราบในแต่ละครั้งที่มีการส่งคุกกี้ได้ คุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินการนี้อาจทำให้คุณใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ไม่ได้อย่างเต็มที่

  การเก็บรักษาข้อมูล

  Chevron button

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม รวมถึงภายหลังจากนั้น:

  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย การบัญชี ภาษี การต่อต้านการฟอกเงิน และการกำกับดูแล หรือหลักเกณฑ์การรายงานใด ๆ ที่เราอาจอยู่ภายใต้ และ/หรือ
  • ในขอบเขตที่เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถยืนยัน ใช้ หรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมายในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับคุณได้

  โดยรวมแล้วการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีระยะเวลาไม่เกิน (7) เจ็ดปี นับจากการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณกับเรา (ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดจากการปิดหรือยุติบัญชีลูกค้า) หรือนับจากวันที่ไม่มีการใช้งานบัญชีของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นจากการไม่ใช้บัญชีเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี และมียอดคงเหลือของบัญชีเป็นศูนย์ ระยะเวลาเก็บรักษานี้ช่วยให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการเก็บรักษาและข้อกำหนดในการรายงาน AML ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นฟ้อง การใช้สิทธิ หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต นอกจากนี้มีบางกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นตามที่กำหนดตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  Chevron button

  คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย ลูกค้าทุกท่านของ GMI มีสิทธิ์ขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณหากเราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือหากเราตั้งใจจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการป้องกันไม่ให้มีการดำเนินการดังกล่าวด้วยการไม่ยอมรับการแจ้งเตือนดังกล่าวได้

  นอกจากนี้ ลูกค้าทั้งหมดมีสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสิทธิเพิ่มเติมบางอย่าง ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ด้านล่างนี้:

  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้กับคุณและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลของเรา ก่อนที่เราจะให้การเข้าถึงกับคุณ เราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานแสดงตัวตนของคุณ และเราอาจไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบางส่วนได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับบางอย่าง
  • สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ต้องมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เราอาจขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลตามคำขอของคุณ
  • สิทธิ์ที่จะถูกลืม: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เว้นแต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ตามเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในของเราเอง
  • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลและจำกัดการประมวลผล: คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างต่อไป หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง
  • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคุณหรือบุคคลที่สามในรูปแบบที่มีโครงสร้าง มีการใช้งานทั่วไป และเครื่องสามารถอ่านได้

  ด้วยการให้ความยินยอมต่อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะถือว่าคุณให้สิทธิ์เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

  หากคุณรู้สึกไม่พอใจกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณในด้านต่าง ๆ โปรดติดต่อเราในทันทีเพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้คุณได้

  หน้าที่ของคุณในการแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

  Chevron button

  ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณจะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากคุณเชื่อว่าข้อมูลใดที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ โปรดเขียนมาถึงเรา และโปรดแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดในช่วงระหว่างที่คุณยังมีความเกี่ยวข้องกับเรา

  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

  Chevron button

  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราในอนาคตจะถูกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับนี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2021 โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของเราเพื่อดูการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีความสำคัญ เราจะแสดงนโยบายที่มีความชัดเจนหรือแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการต่าง ๆ

  ติดต่อเรา

  ติดต่อได้ทุกช่องทาง

  awardawardawardaward
  ** ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
  awardawardawardaward