นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บทนำ

  Global Market Index LLC (“บริษัท”, “GMI”, “เรา”, ของเรา” หรือ “ตัวเราตามความเหมาะสม) จดทะเบียนที่ Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and Grenadines มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้กำหนดพื้นฐานที่เรารวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อติดต่อกับคุณ รวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน GMI EDGE ของเรา และใช้บริการของเรา

  ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญต่อเราและเป็นนโยบายของเราในการเคารพการรักษาความลับของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันหรือบริการของเรา

  ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

  Chevron button

  ข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับคุณซึ่งเราได้จัดกลุ่มไว้ด้วยกันดังต่อไปนี้

  ข้อมูลประจำตัว: ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่บ้าน วันเดือนปีเกิด สำเนาเอกสารประจำตัวของคุณ (รวมถึงรหัสบัตรประจำตัวประชาชน) ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สถานะทางการเงิน รายงานการเงิน และเอกสารหลักฐานที่อยู่

  ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช่องทางและวิธีการชำระเงินของคุณ เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรชำระเงิน

  ข้อมูลธุรกรรม: ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่คุณดำเนินการกับเรา เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการฝากเงินและการถอนเงิน

  ข้อมูลการบันทึกทางโทรศัพท์: หากคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราอาจตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาของคุณกับเราและเก็บบันทึกไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวตามที่อาจจำเป็นหรือที่กฎหมายกำหนด

  ข้อมูลทางเทคนิค: รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมที่เราอาจได้รับเมื่อคุณใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าโซนเวลาและตำแหน่ง ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ในประเภทและเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา

  ข้อมูลโปรไฟล์:รวมถึงข้อมูลที่เราได้รับเมื่อคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา และใช้ประโยชน์จากนโยบายนั้น เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

  ข้อมูลทั่วไป: ข้อมูลนี้รวมถึงแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง อาชีพปัจจุบัน ความรู้ และข้อมูลประสบการณ์ด้านการเทรด

  ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร: เช่น ความพึงพอใจในการรับการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกของเรา รวมถึงบันทึกการติดต่อที่คุณติดต่อกับเราทางอีเมล การแชทสด โพสต์ หรือโทรศัพท์

  เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษใด ๆ เกี่ยวกับคุณ (ข้อมูลนี้รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและพันธุกรรม รวมทั้งข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ) เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษทางอาญาและความผิดทางกฎหมาย

  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนิติบุคคล สิ่งนี้ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ กฎข้อบังคับของบริษัทหรือสมาคม ผลตอบแทนประจำปี โครงสร้างองค์กร รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โฉนดของผู้จัดการทรัพย์สิน ข้อตกลงในการเป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลที่ติดต่อกับเราแบบ "ครั้งเดียว"

  วิธีที่เราใช้ข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณ

  Chevron button

  เราจะใช้ข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราเท่านั้น เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลเมื่อจำเป็น เพื่อมอบบริการของเราแก่คุณและเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อบังคับ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านั้นและตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้:

  • สร้างบัญชีเทรดและมอบบริการของเราให้แก่คุณ
  • ยืนยันตัวตนของคุณเราดำเนินการตรวจสอบลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการต่อต้านการฟอกเงิน การคว่ำบาตร การฉ้อโกง ความเสี่ยงด้านเครดิต และการตรวจสอบสถานะของลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์โดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเราอาจดำเนินการในส่วนนี้ เราอาจใช้และเก็บรักษาข้อมูลนี้แม้หลังจากที่คุณปิดบัญชีแล้ว
  • พัฒนาสินค้าและบริการของเรา ที่คุณอาจสนใจ
  • การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์และบริการของเรารวมถึงการป้องกันและตรวจจับการละเมิดการรักษาความปลอดภัย การฉ้อโกง หรือการกระทำก่ออาชญากรรมหรือที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
  • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อบริการและข้อเสนอของเรารวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการและประสบการณ์สำหรับลูกค้าของเรา
  • ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้อื่นใด
  • ข้อเสนอส่งเสริมการขายจากเราคุณอาจได้รับการสื่อสารทางการตลาดจากเราหากคุณขอข้อมูลจากเรา หรือเปิดบัญชีกับเราและคุณไม่ได้เลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าว เราอาจใช้ข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลเพื่อสร้างมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจสนใจ

  การเปิดเผยข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณ

  Chevron button

  เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลต่อไปนี้ เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคล เราจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้และมาตรฐานความปลอดภัยภายในของเรา

  • ผู้ให้บริการ (บุคคล/นิติบุคคล) รวมถึงที่ปรึกษาหรือผู้ทำสัญญาที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน ทรัพยากรบุคคล การตลาด และการดูแลระบบ
  • ที่ปรึกษามืออาชีพ รวมถึงทนายความ นายธนาคาร และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้คำปรึกษาการธนาคาร บริการด้านกฎหมายและการบัญชี
  • หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการรายงานกิจกรรมการประมวลผลในบางสถานการณ์

  ซึ่งอาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการระหว่างประเทศ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกนอกประเทศ

  เรามั่นใจว่าข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับที่เราใช้ดำเนินการภายใน ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและผู้ทำสัญญาทั้งหมดของเราปฏิบัติตามกฎเดียวกันเมื่อประมวลผลข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

  Chevron button

  เรามุ่งมั่นในการให้ความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้วางกระบวนการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมทางออนไลน์ ตัวอย่าง เราจะใช้มาตรการประเภทต่อไปนี้ตามความเหมาะสม: (ก) การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล (ข) เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลและ (ค) การตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

  เราได้กำหนดกระบวนการเพื่อรับมือการละเมิดข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลที่น่าสงสัย และจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ทราบถึงการละเมิดซึ่งเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

  คุกกี้

  Chevron button

  คุกกี้ คือ ส่วนข้อความเล็ก ๆ ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการนำเสนอหน้าเว็บตามความต้องการหรือความพึงพอใจของคุณ เราพยายามปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานบนเว็บไซต์นี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะมีการแจ้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

  เราใช้คุกกี้บันทึกการเข้าชมเพื่อระบุหน้าเพจที่กำลังมีการใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้นและจากนั้นจะมีการลบข้อมูลออกจากระบบ

  โดยรวมแล้วคุกกี้ช่วยให้เราสามารถมอบการบริการเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้คุณได้ โดยทำให้เราตรวจสอบหน้าเพจที่คุณเห็นว่ามีประโยชน์และหน้าที่ไม่มีประโยชน์ คุกกี้ไม่ช่วยให้เราเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณได้ นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา

  โดยเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับคุกกี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือให้คอมพิวเตอร์แจ้งให้คุณทราบในแต่ละครั้งที่มีการส่งคุกกี้ ดังนั้น คุณสามารถเลือกว่าจะรับหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้อาจทำให้คุณใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ไม่ได้อย่างเต็มที่

  การเก็บรักษาข้อมูล

  Chevron button

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้รวมถึงในภายหลังจากนั้น:

  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย การบัญชี ภาษี การต่อต้านการฟอกเงิน และการกำกับดูแล หรือข้อกำหนดการรายงานใด ๆ ที่เราอาจอยู่ภายใต้; และ/หรือ
  • ในขอบเขตที่เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถยืนยัน ใช้ หรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมายในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับคุณ

  โดยรวมแล้ว การเก็บรักษาข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณจะต้องไม่เกินระยะเวลา (7) เจ็ดปีนับจากการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณกับเรา (ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดจากการปิดหรือยุติบัญชีลูกค้าของคุณ) หรือนับจากวันที่ไม่มีการใช้งานบัญชีของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นจากการไม่ใช้บัญชีเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี และยอดคงเหลือของบัญชีเป็นศูนย์ ระยะเวลาเก็บรักษานี้ช่วยให้เราใช้ข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณสำหรับการเก็บรักษาและข้อผูกมัดในการรายงาน AML ที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึงสำหรับการยื่นฟ้อง การใช้สิทธิ หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายในอนาคตที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังอาจมีบางกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นตามที่กำหนดโดยลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาให้

  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณ

  Chevron button

  คุณมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายบางประการ ลูกค้าทั้งหมดของ GMIมีสิทธิ์ขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยปกติเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณหากเราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือหากเราตั้งใจจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อป้องกันการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ยอมรับการแจ้งเตือนดังกล่าว

  นอกจากนี้ ลูกค้าทั้งหมดมีสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสิทธิเพิ่มเติมบางประการ รวมถึงสิทธิด้านล่าง:

  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้กับคุณและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลของเรา ก่อนที่จะให้การเข้าถึงแก่คุณ เราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานแสดงตัวตนของคุณ และเราอาจไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบางส่วนได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับ
  • สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ต้องมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เราอาจขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลคำขอของคุณ
  • สิทธิ์ที่จะถูกลืม: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เว้นแต่เราจะต้องเก็บไว้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในของเราเอง
  • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลและจำกัดการประมวลผล: คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอีกต่อไป หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ขอให้เราจัดหาสำเนาข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณให้คุณ หรือบุคคลภายนอกในรูปแบบที่มีโครงสร้าง มีการใช้งานทั่วไป และเครื่องสามารถอ่านได้

  โดยการยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะถือว่าคุณให้สิทธิ์เราในการประมวลผลข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ

  หากคุณไม่พอใจกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณในแง่มุมใด ๆ โปรดติดต่อเราทันทีเพื่อให้เราสามารถแก้ไขให้คุณ สำหรับการสอบถามทั้งหมด โปรดใช้ที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: cs.global@gmimarkets.com

  หน้าที่ของคุณในการแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

  Chevron button

  สิ่งสำคัญคือข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณจะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากคุณเชื่อว่าข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ โปรดเขียนมาถึงเราและแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในระหว่างที่คุณมีความเกี่ยวข้องกับเรา

  การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  Chevron button

  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคตจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2023 โปรดตรวจสอบเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราเป็นประจำเพื่อดูการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เราจะจัดทำนโยบายที่โดดเด่นหรือแจ้งให้คุณทราบผ่านวิธีการอื่น

  ติดต่อเรา

  ติดต่อได้ทุกช่องทาง

  ** ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google