ประเภทบัญชี

  Account image

  บัญชี ECN

  บั ญชี ECN(หรือเครือข่ ายการสื่ อสารทางอิเล็ กทรอนิกส์) ได้ รั บสภาพคล่ องและการกำหนดราคาผ่ านเครือข่ ายของธนาคารรายใหญ่ 15 แห่ ง กองทุนป้ องกั นความเสี่ ยง และผู้ ให้ บริการสภาพคล่ องของสถาบั น ในหลายกรณี ส่ วนต่ างราคาเป็ นศูนย์ หรือที่ รู้ จั กกั นในอุตสาหกรรมการซื้ อขายสถาบั นว่ าเป็ นราคาทางเลือก พูดง่ ายๆ ก็ คือ การค้ าของคุณจะเริ่ มแสดงผลกำไรทั นทีที่ ราคาตลาดไปในทิศทางของคุณ บั ญชีทั้ งหมดของเราไม่ มีสวอป! บัญชี ECN ของ GMI โดยธรรมชาติของการกำหนดราคาแบบสถาบัน ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ค้าระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำการค้าอย่างแข็งขัน เปิดหลายตำแหน่งและ scalp เข้าและออกจากตลาด ผู้ค้าระยะยาวควรพิจารณาบัญชีมาตรฐานของ GMI แทน.

  สร้างบัญชี

  บัญชีไหนที่เหมาะกับคุณ?

  Account icon

  ECN

  Account icon

  CENT

  Account icon

  Standard

  Account icon

  Standard Bonus

  Account icon

  ECN

  $ 100

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  100,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  $4 per lot

  คอมมิชชั่น

  500

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:500

  เลเวอเรจ

  50

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  Account icon

  CENT

  $ 15

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  1,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  No

  คอมมิชชั่น

  200

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:1000

  เลเวอเรจ

  150

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  Account icon

  Standard

  $ 25

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  100,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  No

  คอมมิชชั่น

  500

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:2000

  เลเวอเรจ

  50

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  Account icon

  Standard Bonus

  $ 25

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  100,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  No

  คอมมิชชั่น

  500

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:2000

  เลเวอเรจ

  50

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  ติดต่อเรา

  ติดต่อได้ทุกช่องทาง

  awardawardawardaward
  ** ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
  awardawardawardaward