ประเภทบัญชี

  Account image

  บัญชีทดลอง

  ลองใช้ บั ญชีทดลองของ GMI เพื่ อการซื้ อขายที่ ปราศจากความเสี่ ยง สร้ างบั ญชีในเวลาน้ อยกว่ าหนึ่ งนาที และเริ่ มประสบการณ์ การซื้ อขาย GMI ของคุณ เทรดเดอร์ รายใหม่ สามารถทำความคุ้ นเคยกั บการซื้ อขาย ฝากเงินเสมือน และเริ่ มพั ฒนาความสามารถในการซื้ อขายของคุณ เทรดเดอร์ ที่ มีประสบการณ์ สามารถเพิ่ มทั กษะและทดสอบกลยุทธ์ ได้ ทั้ งหมดนี้ อยู่ ภายใต้ สภาวะตลาดจริงด้ วยเครื่ องมือเต็ มรูปแบบของ GMI ในขณะที่ ตรวจสอบเทคโนโลยี สเปรดของราคา และคุณภาพของการดำเนินการคำสั่ งซื้ อขาย

  ลองบัญชีทดลอง

  บัญชีไหนที่เหมาะกับคุณ?

  Account icon

  ECN

  Account icon

  CENT

  Account icon

  Standard

  Account icon

  Standard Bonus

  Account icon

  ECN

  $ 100

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  100,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  $4 per lot

  คอมมิชชั่น

  500

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:500

  เลเวอเรจ

  50

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  Account icon

  CENT

  $ 15

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  1,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  No

  คอมมิชชั่น

  200

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:1000

  เลเวอเรจ

  150

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  Account icon

  Standard

  $ 25

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  100,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  No

  คอมมิชชั่น

  500

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:2000

  เลเวอเรจ

  50

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  Account icon

  Standard Bonus

  $ 25

  ฝากเงินขั้นต่ำ

  100,000

  ขนาดสัญญา

  USD

  สกุลเงินหลัก

  Icon

  คงที่/เลือก เลเวอเรจ

  Icon

  EA

  Icon

  เหมาะสำหรับ

  No

  คอมมิชชั่น

  500

  ออร์เดอร์สูงสุด

  Up to1:2000

  เลเวอเรจ

  50

  ล็อตสูงสุด

  Icon

  ฟรีสวอป

  ลองบัญชีทดลอง

  ทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การซื้อขายและรับ

  ความรู้สึกว่าตลาดจริงทำงานอย่างไร

  สร้างบัญชี

  ติดต่อเรา

  ติดต่อได้ทุกช่องทาง

  awardawardawardaward
  ** ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
  awardawardawardaward