Tuyên bố công khai rủi ro

  Tải xuống PDF

  Tuyên bố ngắn gọn này không công bố đầy đủ các rủi ro liên quan đến các giao dịch hợp đồng ngoại hối và các vấn đề chính khác. Do các rủi ro đó, Khách hàng chỉ sẽ tiến hành các giao dịch dựa trên sự hiểu biết của mình về bản chất hợp đồng, mối quan hệ hợp đồng được Khách hàng thiết lập và mức độ rủi ro mà Khách hàng phải đối mặt. Một số Khách hàng có thể không thích hợp để tham gia các hợp đồng ngoại hối. Khách hàng phải cân nhắc xem giao dịch có phù hợp với mình hay không dựa trên kinh nghiệm, mục đích, nguồn tài chính của khách hàng và các tình huống liên quan khác, v.v.

  Các dịch vụ giao dịch của Global Market Index Limited không phù hợp với tất cả mọi người, cho nên nếu Khách hàng không chắc chắn về bất kỳ quyết định nào liên quan đến đầu tư hay tài chính, khách hàng nên tìm kiếm lời khuyên có giá trị của chuyên gia. Vui lòng lưu ý rằng giá trị các khoản đầu tư của Khách hàng có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào điều kiện thị trường và Khách hàng không thể lúc nào cũng lấy lại được khoản đầu tư ban đầu của mình. Thêm vào đó, hiệu suất trong quá khứ không nên được xem như một dấu hiệu của hiệu suất trong tương lai.

  Hiệu lực của đòn bẩy.

  Chevron button

  Trong giao dịch đòn bẩy, các hợp đồng ngoại hối đều có rủi ro cao. So với giá trị của các hợp đồng ngoại hối thì giá trị ký quỹ ban đầu tương đối thấp. Sự biến động thị trường tương đối ít hơn có thể dẫn đến tác động lớn hơn tương ứng đối với các khoản tiền mà khách hàng đã nạp hoặc sẽ nạp, điều này có thể diễn biến theo hướng bất lợi hoặc có lợi cho Khách hàng. Khách hàng có thể thua lỗ toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu và bất kỳ khoản tiền nào khác nạp vào để duy trì vị thế của Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm về tất cả rủi ro, nguồn tài chính mà Khách hàng sử dụng và chịu trách nhiệm đối với chiến lược giao dịch đã chọn.

  Các lệnh và chiến lược giảm thiểu rủi ro.

  Chevron button

  Đặc biệt trong các điều kiện thị trường rất biến động, việc đặt lệnh “cắt lỗ” hoặc “giới hạn giá” và các lệnh có điều kiện khác không phải lúc nào cũng có thể hạn chế khoản lỗ của Khách hàng trong phạm vi số tiền dự kiến bởi vì các điều kiện thị trường có thể đưa đến tình trạng không thể khớp lệnh. Sử dụng các chiến lược vị thế kết hợp như “kinh doanh chênh lệch giá” và “giao dịch nước đôi” có thể nguy hiểm như việc chỉ duy trì “vị thế mua” hoặc “vị thế bán”. Khách hàng công nhận và chấp nhận rằng, dù cho Global Market Index Limited có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào, giá trị của Công cụ có thể dao động xuống hoặc lên và thậm chí có khả năng khoản đầu tư có thể giảm xuống giá trị bằng Không.

  Tính phí.

  Chevron button

  Trước bất kỳ giao dịch nào, Khách hàng phải hiểu rõ tất cả các khoản phí có thể phải nộp. Việc tính phí này sẽ ảnh hưởng đến lãi ròng của Khách hàng (nếu có) hoặc gia tăng các khoản lỗ của Khách hàng.

  Các giao dịch điện tử.

  Chevron button

  Các giao dịch được thực hiện bởi các hệ thống giao dịch điện tử không những khác với các giao dịch trên những thị trường hô giá công khai, mà còn khác với các hệ thống giao dịch điện tử khác. Nếu Khách hàng giao dịch qua các hệ thống giao dịch điện tử, Khách hàng sẽ phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến các hệ thống giao dịch điện tử, bao gồm bất kỳ sự cố nào về phần cứng và phần mềm. Hậu quả của bất kỳ sự cố hệ thống nào cũng có thể khiến cho lệnh của Khách hàng không được thực hiện theo chỉ thị của Khách hàng hoặc hoàn toàn không được khớp lệnh. Vì GMI không thể kiểm soát công suất tín hiệu, đường dẫn phản ứng của tín hiệu hoặc đường truyền Internet, cấu hình thiết bị của khách hàng hoặc độ tin cậy từ kết nối của thiết bị, nên GMI không thể chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự cố, tình trạng xáo trộn hay sự chậm trễ nào trong giao dịch trực tuyến (qua Internet). Trong mọi tình huống, GMI sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại được phán đoán hoặc dự đoán đối với các khoản thua lỗ tiềm ẩn trong tương lai.

  Giới hạn trách nhiệm.

  Chevron button

  Khi khách hàng chấp nhận bất kỳ hệ thống giao dịch nào trong “tình trạng nguyên bản” được GMI cung cấp, GMI không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngầm định nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong khả năng tiêu thụ hoặc bất kỳ bảo đảm ngầm định nào về việc tuân theo mục đích hoặc ứng dụng cụ thể; bất kỳ bảo đảm nào đối với tính kịp thời không bị xáo trộn; hoặc bất kỳ bảo đảm ngầm định nào gây ra trong quá trình giao dịch, xử lý hoặc thực hiện các giao dịch. Trong mọi trường hợp, GMI đều sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào là hậu quả kéo theo, gián tiếp, ngẫu nhiên, bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, thu nhập hoặc lợi thế thương mại, v.v. GMI không chịu trách nhiệm về bất kỳ chậm trễ hay gián đoạn nào đối với dịch vụ hoặc đường truyền vì bất kỳ lý do nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong lỗi phần cứng hoặc phần mềm; các biện pháp quản lý; thiên tai; chiến tranh, khủng bố hay hành vi cố ý, v.v.). Khách hàng chấp nhận rằng có thể xảy ra chậm trễ hoặc gián đoạn khi sử dụng hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ chậm trễ hay gián đoạn nào do GMI gây ra nhằm mục đích bảo dưỡng hệ thống. GMI không thể đảm bảo cung cấp các thỏa thuận giao dịch thay thế trong một thời gian cụ thể. GMIsẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chậm trễ nào khi đặt bất kỳ lệnh nào.

  Theo mức độ cao nhất được pháp luật cho phép, trong mọi tình huống, GMI hoặc bất kỳ giám đốc, nhân viên hay đại lý nào của GMI không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng hay bất kỳ người nào khác về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, khiếu nại, chi phí hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù trong hợp đồng hay sai lầm của cá nhân, bao gồm sơ suất, hoặc lỗi lầm khác, phát sinh hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ giao diện tùy chỉnh nào hoặc thiết bị, phần cứng hay phần mềm nào của bên thứ ba, như MT4 (một “Công cụ Giao dịch Phần mềm”) hoặc bất kỳ hình thức tương tác nào giữa bất kỳ Công cụ Giao dịch Phần mềm nào và Tài khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn trong các tương tác API và/hoặc FIX, một “Cầu nối Phần mềm”).

  Ký quỹ.

  Chevron button

  Chính sách ký quỹ của GMI Limited yêu cầu rằng nên có một mức ký quỹ hợp lý trong tài khoản của Khách hàng. Không đáp ứng các yêu cầu ký quỹ có thể dẫn đến việc chấm dứt và mất bất kỳ vị thế nào hiện có. Nếu mức ký quỹ tài khoản ít hơn mức ký quỹ tối thiểu theo yêu cầu từ chính sách ký quỹ của GMI, GMI có quyền chấm dứt tất cả vị thế mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo nào trước.

  Lỗi báo giá

  Chevron button

  Nếu lỗi báo giá xảy ra (bao gồm nhưng không giới hạn trong lỗi đầu vào của GMI, không cam đoan các báo giá thị trường hợp lý. Các lỗi báo giá của GMI được báo cáo bởi nhân viên GMI, bao gồm nhưng không giới hạn trong sự cố báo giá sai với số lượng lớn hoặc báo giá sai do phần cứng, phần mềm hoặc đường truyền gây ra hay hệ thống và/hoặc lỗi báo giá do các nguồn dữ liệu bên ngoài không chính xác do nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp), GMI sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi nào về số dư tài khoản. Danh sách trên đây bao gồm đầy đủ các lỗi báo giá có thể xảy ra. GMI có quyền chỉnh sửa hoặc điều chỉnh cần thiết đối với các tài khoản liên quan. Nếu có một lỗi hệ thống xảy ra khiến các khoản lãi hoặc thanh toán lãi theo đúng kế hoạch không bị tính phí, GMI có quyền thu hồi hay phân bổ lãi vào bất kỳ lúc nào.

  Ủy quyền của bên thứ ba.

  Chevron button

  Nếu Khách hàng cho phép các cố vấn giao dịch bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn đối với người quản lý tiền) thực hiện quyền giao dịch hoặc quyền kiểm soát tài khoản cho dù được ủy quyền đầy đủ hay không toàn quyền, trong mọi trường hợp, GMI không phải chịu trách nhiệm hoặc đưa ra bất kỳ đề nghị nào về các lựa chọn của Khách hàng đối với bất kỳ cố vấn giao dịch bên thứ ba nào. GMI không đưa ra bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào cho bất kỳ cố vấn giao dịch nào; GMI không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng có thể phải chịu và do hành vi của bất kỳ cố vấn giao dịch nào gây ra. GMI không thừa nhận rõ ràng hay ngầm định bất kỳ phương pháp giao dịch nào của cố vấn giao dịch bên thứ ba. Nếu Khách hàng ủy quyền cho người quản lý tiền thực hiện bất kỳ quyền nào đối với tài khoản của Khách hàng, Khách hàng sẽ tự chịu rủi ro và phải kiểm tra định kỳ các hoạt động của tài khoản để đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch nào do người quản lý tiền điều hành đều đã được Khách hàng chấp thuận.

  Công khai rủi ro trong việc bảo hộ phá sản.

  Chevron button

  Các giao dịch được Khách hàng thực hiện thông qua GMI không giống như các giao dịch khác được thực hiện trên Sàn giao dịch. Việc bảo vệ số tiền của Khách hàng có thể khác với việc bảo vệ số tiền được ưu tiên khi phá sản hoặc bảo vệ các hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn được Sàn giao dịch bảo đảm. Số tiền đầu tư vào giao dịch Ngoại hối OTC và các hợp đồng phái sinh trực tuyến hoặc các sản phẩm giao dịch trực tuyến khác không thể có cùng một mức ưu tiên. Ví dụ: nếu GMI bị vỡ nợ trong khi Khách hàng gửi yêu cầu bồi thường số tiền ký quỹ hoặc lãi từ GMI, các yêu cầu bồi thường của Khách hàng với tư cách là chủ nợ thông thường sẽ không được ưu tiên và do đó Khách hàng sẽ chỉ được thanh toán số tiền còn lại sau khi công ty đã thanh toán xong các yêu cầu bồi thường ưu tiên, mặc dù GMI có tách riêng số tiền của Khách hàng khỏi số tiền hoạt động của chính công ty.

  Điều kiện thị trường biến động.

  Chevron button

  Các giao dịch đôi khi còn lệ thuộc vào thị trường biến động. Ví dụ: việc công bố tin tức quan trọng có thể khiến Khách hàng đối mặt thêm các rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn trong rủi ro là Khách hàng có thể không có khả năng nhận được mức giá họ yêu cầu. GMI không thể bảo đảm bất kỳ mức giá nào cho bất kỳ Khách hàng nào trên thị trường biến động.

  Giao dịch trong tài khoản thử nghiệm.

  Chevron button

  Giao dịch trong tài khoản thử nghiệm có thể khác với giao dịch thực. Vì thế, không nên cho rằng Khách hàng giao dịch bằng tài khoản thử nghiệm sẽ thu được kết quả tương tự trong các giao dịch thực.

  Sự kiện Bất khả kháng.

  Chevron button

  Trong trường hợp xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Khách hàng phải chấp nhận rủi ro thất thoát tài chính.

  Liên hệ chúng tôi

  Cho mọi yêu cầu:

  ** Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google.